Para solicitar el sacramento de la Unción de enfermos

llame al 93 665 12 90

Catecismo1514 

La unción de los enfermos «no es un sacramento sólo para aquellos que están a punto de morir. Por eso, se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez» (SC 73; cf CIC, can. 1004,1; 1005; 1007; CCEO, can. 738).

Unció dels Malalts 2020

El sagrament de la Unció dels Malalts confereix al cristià una gràcia especial per fer front al perill i les dificultats d’una malaltia greu o la feblesa conseqüència de la vellesa.

Un any més, la nostra Parròquia de Castelldefels vol acostar aquest sagrament a totes les persones que es troben en aquestes circumstàncies. I ho preparem després del 11 de febrer, festa de la Mare de Déu de Lourdes i “Dia Mundial del Malalt”.

És per això que, el proper diumenge 23 en la Missa de les 12 h, es donarà aquest sagrament a les persones que ho necessitin.

Recomanem que les persones més grans de 80 anys, i que encara no l ́hagin rebut, demanin aquest sagrament.

Cal avisar prèviament i per preparar-ho bé s ́organitza una sessió preparatòria. Aquest any serà el dimecres 19 de febrer a les 18:30 h. També, per preparar l ́Unció i resar pels malalts, el dissabte 22 es realitzarà la vigília de pregària que començarà a les 19 h.